Ewa Popławska

PRO-SYSTEM-QUALITY


Usługi doradcze w zakresie:
zrównoważony rozwój - ESG, compliance,
zintegrowane systemy zarządzania, audyty,
akredytacja szpitali, szkolenia.

PRO-SYSTEM-QUALITY
Ewa Popławska

Firma "PRO-SYSTEM-QUALITY" została założona przez właściciela Ewę Popławską w grudniu 2002 roku. Firma prowadzona jest jako działalność gospodarcza jednoosobowa, jednakże w trakcie realizowanych projektów korzysta także z usług podwykonawców i ekspertów technicznych.Zakres prowadzonej działalności:

 • usługi doradcze związane ze zrównoważonym rozwojem – ESG, obszarem compliance i zarządzaniem ryzykiem;
 • wdrażanie i doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania na bazie norm ISO, akredytacja szpitali;
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów praktycznych.

WŁAŚCICIEL

Ewa Popławska – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Absolwentka studiów Master of Business Administration. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie ochrony i inżynierii środowiska oraz w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Posiadam certyfikat Approved Compliance Officer oraz Inspektora Ochrony Danych.

Od grudnia 2002 r. prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradczych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Od 2004 roku jestem Auditorem Wiodącym jednostki certyfikującej. Posiadam bogate doświadczenie w zarządzaniu poparte wieloletnią praktyką zawodową, w tym na stanowisku Adiunkta, Dyrektora ds. Zgodności/Compliance Officera, a także na stanowisku Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Moje projekty dotyczą różnych dziedzin gospodarki.

Działalność naukowa

Wykładowca studiów: MBA, Compliance Officer oraz Zrównoważony rozwój ESG.
Autor publikacji naukowych polskich i zagranicznych w obszarze nauki o zarządzaniu.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach

Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach oraz Członkini Krajowej Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Katowicach. Koordynator i moderator konferencji naukowych, warsztatów i debat ekonomicznych.

Szkolenia

Prowadzę szkolenia ukierunkowane na indywidualne potrzeby klientów, głównie w formie warsztatów praktycznych mających na celu połączenie teorii wraz z praktyką. Zakres tematyczny szkoleń: zrównoważony rozwój – ESG, compliance, normy ISO, auditor wewnętrzny, Pełnomocnik ds. jakości / ZSZ, zarządzanie ryzykiem i szansami.Konferencje naukowe

 • 2024 Prowadzenie konferencji i moderowanie panelu dyskusyjnego „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. III edycja” Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach
 • 2024 IX Forum Compliance Officerów – organizator Puls Biznesu. Moderowanie panelu dyskusyjnego: Zrównoważony rozwój firmy – czyli ESG w compliance.
 • 2023 Konferencja „Zrównoważony Blok Operacyjny” Molnlycke Health Care – moderator panelu eksperckiego
 • 2023 Europejski Kongres Stalowy Steel 2023 – moderator panelu ekspertów „Zrównoważona transformacja przemysłu stalowego”
 • 2023 Współorganizator i moderator konferencji „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne II edycja” Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach
 • 2023 Współorganizator i moderator konferencji „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Dlaczego organizacje muszą raportować swoją społeczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój” PTE w Katowicach
 • 2022 Współorganizator i moderator konferencji „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne I edycja” Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach

OFERTA

Każda oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Realizuję projekty w następujących obszarach:

 • usługi doradcze związane z ESG: budowanie strategii ESG, przygotowanie do obliczenia śladu węglowego oraz ustalenia celów dekarbonizacji, udział w ratingu ESG, zarządzanie ryzykiem, implementacja dyrektywy CSRD oraz standardów ESRS;


 • usługi doradcze związane z obszarem compliance: kodeks etyki, kodeks compliance, whistleblowing – prowadzenie postępowań wyjaśniających, polityka antykorupcyjna, weryfikacja kontrahentów;
 • wdrażanie i doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania na bazie norm ISO, akredytacja szpitali;
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów praktycznych w wyżej wymienionych obszarach.

Wykaz ważniejszych publikacji:

 • Redakcja naukowa książki – Zrównoważony rozwój organizacji – ESG, red. M. Lis, M. Kot-Radojewska, E. Popławska (2023)
 • E. Popławska, System opieki zdrowotnej – reformy, konsolidacja i integracja podmiotów leczniczych,, [w:] Kosiń P. Podsiadło J., (red.), Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Strategiczne wyzwania, Wydawnictwo Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza (2022)
 • E. Popławska, Auditowanie systemu zarządzania jakością w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Audity zdalne i hybrydowe, , [w:] Błach J., Barszczowska B., (red.) Ekonomiczne skutki pandemii, Wydawnictwo Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza, 2021
 • E. Popławska, Zrównoważone zarządzanie w podmiotach leczniczych – wymiar ekologiczny”, [w:] Krawczyk-Sokołowska I., Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej (2021)


 • E. Popławska, A Hospital Management Model Based on Accreditation Standards, [w:] Caputa W. (red.) Management and Finances of Public and Private Sector Entities under New Management Conditions. Ukraine – Poland- the European Union. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 2020/1 (88)
 • E. Popławska, The Concept of a Hybrid Value Chain in Organizations in the Health Care Sector, [w:] Jabłoński A., (red.) Hybridization in network management, Nova Publishers Inc. Nowy Jork, 2019
 • E. Popławska, Customer Value Management in the Context of Quality Management of Medical Services, [w:] Jabłoński M. (red.), Strategic Value Management: A Dynamic Perspective, Nova Publishers Inc. Nowy Jork, 2019