Ewa Popławska

PRO-SYSTEM-QUALITY


Usługi doradcze w zakresie wdrażania
zintegrowanych systemów zarządzania

Szkolenia


PRO-SYSTEM-QUALITY
Ewa Popławska

Firma "PRO- SYSTEM –QUALITY" została założona przez właściciela Ewę Popławską w grudniu 2002 roku. Firma prowadzona jest jako działalność gospodarcza jednoosobowa, jednakże w trakcie realizowanych projektów korzysta także z usług podwykonawców i ekspertów technicznych.

Zakres prowadzonej działalności:

 • usługi doradcze w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania,
 • prowadzenie szkoleń: w zakresie wymagań norm ISO, auditora wewnętrznego oraz innych szkoleń powiązanych z doradztwem w zarządzaniu.

WŁAŚCICIEL

Ewa Popławska – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Praca doktorska była recenzowana przez prof. zw. dr hab. Marka Lisińskiego oraz prof. zw. dr hab. Elżbietę Skrzypek. W 2002 roku uzyskała dyplom Master of Business Administration. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie ochrony i inżynierii środowiska oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Od 12 lat prowadzi usługi doradcze w zakresie wdrożenia systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami norm ISO, specjalizując się w branży medycznej. Od 2004 roku czynny Auditor Wiodący jednostki certyfikującej z kodem EAC 38 – Zdrowie i opieka społeczna. Posiada doświadczenie poparte wieloletnią praktyką zawodową w ochronie zdrowia, w tym na stanowiskach specjalisty ds. jakości i Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

OFERTA

W trakcie realizacji projektu wdrożenia systemu zarządzania jakością bądź zintegrowanego systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami norm ISO, w zależności od preferencji klienta oferuję:

 • przeprowadzenie audytu wstępnego (zerowego), który ma na celu ocenę organizacji pod kątem na ile, na dzień audytu wstępnego spełnia wymagania normy ISO,
 • opracowanie raportu z audytu wstępnego z identyfikacją obszarów wymagających uruchomienia dodatkowych działań,
 • szkolenie Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, audytorów wewnętrznych oraz kardy kierowniczej i pracowników,
 • opracowanie we współpracy z Pełnomocnikiem ds. jakości dokumentacji systemowej,
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych,
 • pomoc w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania,
 • pomoc w wyborze jednostki certyfikującej.

Nowość

Oferuję wdrożenie systemu zarządzania jakością na zgodność z nową normą ISO 9001:2015 oraz szkolenia w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015. Dodatkowo indywidualnie dobieram dla Klientów projekt przejścia z wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 na wymagania nowej normy ISO 9001:2015.

Usługi dodatkowe

Ponadto po uzyskaniu certyfikatu oferuję usługę przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz przygotowania do audytów nadzorczych jednostki certyfikującej. Jestem przygotowana także do pełnienia w firmie funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Szczegółowe warunki zostają opracowane po złożeniu zapytania ofertowego z wyspecyfikowanymi wymaganiami dla projektu.

Wykaz publikacji

 • Popławska E. Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości na przykładzie Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Św. Józefa w Pilchowicach, Antidotum 02 / 2002
 • Popławska E., Audity w branży medycznej, „portfel.pl”, Wydawnictwo Portfel.pl Sp. z o.o., Warszawa, 2008, Portfel.pl
 • Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 w podmiotach leczniczych, [w:] - Wąsikiewicz – Rusnak U. (red.) Współczesne problemy rozwoju przedsiębiorstwa w koncepcji rozwoju zrównoważonego, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2013
 • Popławska E., Wąsikiewicz – Rusnak U., Kreowanie działalności proekologicznej przedsiębiorstw w oparciu o funkcjonowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (monografia pokonferencyjna), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013
 • Popławska E. Wpływ certyfikowanych zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem i jakością na proces restrukturyzacji oraz globalizacji podmiotów leczniczych, Problemy Jakości 12/2013
 • Popławska E. Wąsikiewicz – Rusnak U., Znaczenie systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 w kreowaniu wartości wybranego podmiotu leczniczego, (monografia pokonferencyjna) Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2013
 • Popławska E. Funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego w świetle założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, publikacja na I Ogólnopolską Konferencję Doktorantów, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014

Uzyskane certyfikaty

 • Auditor wewnętrzny ISO 9001 rejestrowany w IRCA
 • Auditor Wiodący ISO 9001 rejestrowany w IRCA
 • Auditor Wiodący ISO 14001 rejestrowany w IRCA
 • Auditor Wiodący OHSAS rejestrowany w IRCA

REFERENCJE

Wykaz firm, w których były prowadzone projekty doradcze, w wyniku których klienci uzyskali certyfikaty na zgodność z normami ISO:

 • Provita Sp. z o.o. w Katowicach – wdrożenie PN – EN ISO 9001: 2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2007, PN-EN ISO 22000:2006,
 • MKW Sp. z o.o. – NZOZ ZdrójMED” w Busku Zdroju – wdrożenie ISO 9001,
 • Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie – wdrożenie ISO 9001,
 • Nefrolux Sp. j. w Siemianowicach Śląskich – wdrożenie ISO 9001,
 • NZOZ „Alicja Ulanecka – Stomatologia i Chirurgia Stomatologiczna” w Tarnowie – wdrożenie ISO 9001,
 • NZOZ PRO + MED w Tarnowie – wdrożenie ISO 9001,
 • NZOZ „KORONA” w Tarnowie – wdrożenie ISO 9001,
 • NZOZ Centrum Medyczne Św. Pawła w Chorzowie – wdrożenie ISO 9001,
 • NZOZ VITAMED w Gliwicach – wdrożenie ISO 9001,
 • „MEDIPOZ” w Czerwionce – Leszczynach – wdrożenie ISO 9001,
 • Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim – wdrożenie ISO 9001,
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu –– wdrożenie ISO 9001,
 • Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie – wdrożenie ISO 9001,
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – wdrożenie ISO 9001,
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach – wdrożenie ISO 9001,

Lista referencyjna – CD

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie – wdrożenie ISO 9001,
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – wdrożenie ISO 9001,
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie – wdrożenie ISO 9001 ,
 • Fundacja „Unia Bracka” Ruda Śląska – wdrożenie ISO 9001,
 • Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Fundacji „Unia Bracka” – wdrożenie ISO 9001,
 • Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudzie Śląskiej Fundacji „Unia Bracka” – wdrożenie ISO 9001,
 • Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Specjalistycznego w Gliwicach Fundacji „Unia Bracka” – wdrożenie ISO 9001,
 • NZOZ Centrum Medyczne „Beskidzka” Sp. z o.o. w Chorzowie – wdrożenie ISO 9001,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku - wdrożenie ISO 9001,
 • NZOZ Śląskie Centrum Osteoporozy s.c. w Katowicach – wdrożenie ISO 9001,
 • Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – Certyfikat Jakości – Akredytacja CMJ,
 • NZOZ Szpital Św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie – wdrożenie ISO 9001,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. E. Michałowskiego Katowice – wdrożenie ISO 9001,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – wdrożenie ISO 9001.